2017

 • Зарыххан, Б.  Жанға дауа әуендер [Мәтін] / Б.Зарыххан // Кітап & кітапхана. – 2017. - №3. – с. 51
 • Жұмағұлова, М. Жарқын істер даңғылы [Мәтін] / М,Жұмағұлова // Орталық Қазақстан. – 2017. – 28 наурыз. – 5 б.
 • Мырзатаева, Б. Көрінбейтін қаһармандар [Мәтін] / Б.Мырзатаева // Орталық Қазақстан. – 2017. – 20 мамыр. – 3 б.
 • Нұрбай, Р. Тал Қармау [Мәтін] / Р.Нұрбай // Орталық Қазақстан. – 2017. – 14 қазан.- 4 б.
 • Кульбекова, Г. Свободная муза степей [Текст] / Г. Кульбекова // Индустриальная  Караганда. – 2017. - 10 января. – с. 3.

***

 • Алтынбек, Б. Құмырсқа (метафоралық әңгіме) [Мәтін] / Б.Алтынбек // Орталық Қазақстан. – 2017. – 14 қазан – 4 б.
 • Асқар, Қ. Қарағанды жастарының имиджі [Мәтін] / Қ.Асқар // Орталық Қазақстан. – 2017. – 14 қазан – 4 б.
 • Әлиман, Ж. Анық Абайдың Толық адамы [Мәтін] / Ж.Әлиман // Орталық Қазақстан. –   2017. – 7 ақпан. – 3 б.
 • Досаров, С.  «БОТА-дан» түледік... [Мәтін] / С.Досаров // Орталық Қазақстан. – 2017. –14 қазан – 4 б.
 • Қайратұлы, Б. Қазақ үшін шам қылған жүрек майын [Мәтін] / Б.Қайратұлы // Егемен Қазақстан. – 2017. - 10 қазан. – 8 б.
 • Тілеубай, Т. Біздің бақордамыз [Мәтін] / Т.Тілеубай // Орталық Қазақстан. – 2017. –14 қазан – 4 б.

 

***

Қалжанов,  А.  Кітапханалар арасында онлайн жүйесінде «Бір ел - бір кітап» атты  республикалық акция өтті [Электрондық қор] / А.Қалжанов // Елорда Ақпарат. – 2017. - 18 қазан.

 

2016

Ж. Бектұров атындағы ОЖК директоры Г.Ә.Бекбалакованың мақаласы Р.А. Бердіғалиеванің құрметіне 2016 жылы щығарылған Р.А.Бердіғалиева жөніндегі естеліктер жинағында басылды.

 • Бекбалакова, Г.А. «Мен артымда із қалдырғым келеді» = «Я хочу оставить след за собой...»: Бердигалиева Роза Амангалиевна (1945-2015): естелік кітабы. – Алматы: Казахская национальная консерватория им.Курмангазы. – 2016. – 156-160 б.

2016 жылдың Ж.Бектұров атындағы ОЖК жұмысы жөніндегі материалдар баспасөзде, Интернеттегі сайттарда жарияланды:

 • Қуатбек, Е. «БОТАның» көзі [Мәтін] / Е. Қуатбек // Арқа ақшамы. – 2016. - 25 ақпан (N8). - 5 б.
 • Совет, А. Ізгілікке үндеді [Мәтін] / А.Совет // Орталық Қазақстан. – 2016. - 3 наурыз. - 2 б.

 

Кітапхананың жұмысы қызметкерлеріміздің мынадай мақалаларында жарияланды:

 • Жақыпова, Г. Ана тілімізді ардақтайық [Мәтін] / Г.Жақыпова // Орталық Қазақстан. – 2016. – N 12-13. - 7 б.
 • Зарықхан, Б. Естен кетпес әуендер [Мәтін] / Б.Зарықхан // Орталық Қазақстан. – 2016. - 10 наурыз. - 5 б.
 • Әшірбекова, А. Воспитывать гражданственность и патриотизм [Мәтін] / А.Әшірбекова // Казахстанская правда. - 2016. - 13 қаңтар. – 3 б.
 • Әшірбекова, А. Воспитывать гражданственность и патриотизм [Электрондық қор] / А.Әшірбекова // Казахстанская правда. - 2016.- 13 қаңтар. – 3 б. – Қол жеткізу тәртіптемесі: http://www.kazpravda.kz/fresh/view/vospitivat-grazhdanstvennost-i-patriotizm/.

«Qasym.kz» әдеби-танымдық порталында Ж.Бектұров атындағы ОЖК қызметкері Е.Хумарбектің ақын, жазушы, абайтанушы, қоғам қайраткері Қайым Мұхамедхановтың 100-жылдығына арналған «Қайым Мұхамедхановтың ғылыми мұрасы және қайраткерлік тұлғасы» тақырыптағы  республикалық оn-line-семинар туралы «Аңыз адам – ақиқат тұлға» мақаласы жарияланды.  

 • Хумарбек, Е. Аңыз адам – ақиқат тұлға [Электрондық қор] / Е.Хумарбек. – 2016. – 2 наурыз. – Қол жеткізу тәртіптемесі: http://qasym.kz/anyz-adam-akikat-tulga/.

 

 2015

1.  Әлиман, Ж. Жинақ  жарық көрді / Ж. Әлиман // Орталық Қазақстан. – 2015. – 17 ақпан.

http://ortalyk-kaz.kz/publ/o_a_parat/zhina_zhary_k_rdi/9-1-0-9226

2.  Майбас, Т. Ақжолтай тілек тіледік / Т. Майбас // Орталық Қазақстан. – 2015. – 16 мамыр.

http://ortalyk-kaz.kz/publ/leumet/a_zholtaj_tilek_tiledik/4-1-0-10203

3.  Махамбетқызы, А. Облыстық жасаақындар мүшәйрасы // Жастар әлемі=Мир молодежи.-2015.-30 октября( №13). – С.10.(көру)

4.  Совет, А. Тарихқа тағзым / А. Совет // Орталық Қазақстан. – 2015. – 4 маусым.

http://ortalyk-kaz.kz/publ/tarikh/tarikh_a_ta_zym/5-1-0-10411

 

 

2014

1.    Кендірбаева, А. Кітапхана ауыспалы ақпараттық ортада / Айнұр Кендірбаева // Балқаш өнері. – 2014. - 10 қыркүйек.

2.    Қалқа Нұр «Жусан иісі» / Нұр Қалқа // Жастар әлемі = Мир молодежи / Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ. – 2014. - 30 қазан (N 20). – 12 б.

3.   Қалқаман, Н. «БОТА» клубындағы отырыс / Н.Қалқаман // Жастар әлемі =Мир молодежи / Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ. – 2014. - 30 қазан (N 20). – 12 б.

 1.   Мирас, А. Бір кітап – бір әлем / Мирас, А. // Орталық Қазақстан. – 2014. – 22 сәуір.

       http://ortalyk-kaz.kz/publ/rukhanijat/bir_kitap_bir_lem/3-1-0-5895

5.   Мирас, А. Сарыарқанынң қоныр белі шақырады кел, Сәкен / Мирас, А. // Орталық Қазақстан. - 2014. – 29 қараша. – 3 б. 

 

    http://ortalyk-kaz.kz/publ/leumet/saryar_any_o_yr_beli_sha_yrady_kel_s_ken/4-1-0-8397

 

6.    Сағындықова, Б. Бас жүлдеге ие болды  / Б. Сағындықова // Медик. – 2014. – 30 апр.

7.   Совет Аяулым. «Артық ғылым - кітапта» / Совет Аяулым // Орталық Қазақстан. – 2014. - 4 қараша.

       http://ortalyk-kaz.kz/publ/rukhanijat/arty_ylym_kitapta/3-1-0-8202

8.    «Сырлы Сәкен, жырлы Сәкен» // Взгляд на события. - 2014. – 21 ноября. - 18 б.

9.   Төреқұлова, С. «Абай дара, Абай дана қазақта» / С. Төреқұлова // Жастар әлемі = Мир молодежи / Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ. – 2014. - 30 қазан (N 20). – 4 б.