Айтбайұлы, Ө.

Тілтірек : ой-толғамдар, мақалалар / Ө. Айтбайұлы ; ред. А. Тымболова. Алматы : Дәстүр, 2017. - 384 бет.


Академик Өмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар өмірін қасиетті ана тіліміздің тағдырына арнаған жан тебіренісі. Ол мәдениет, қоғам қайреткерлері туралы сөз қозғаса да, білім, ғылым, өнер туралы толғанса да немесе автор туралы замандастары сөйлесе де қасиетті ана тіліміздің тағдыры тілге тиек етіледі. Кітаптың «Тілтірек» деп аталуы да сондықтан. Кітап тіл тағдырын өз тағдырымен байланыстыра білген отаншыл азаматтарға арналады.