Қазиев, Ж. І.

Ветеринариялық рентгенология: оқулық / Ж. І. Қазиев. - Алматы : Альманах, 2016. - 303 бет. - ISBN 978-601-7869-32-8 (мұқ.) : 13090.00 тг.

Ветеринариялық рентгенологияның ең соңғы оқу құралы 1966 жылы  орыс тілінде шыққан болатын. Аталған мерзімнен бері бұл ілім əлдеқайда дамып, өсу үстінде болды. «Ветеринариялық рентгенология» негізінен ветеринария мамандығы бойынша жоғарғы оқу орындарының қазақ бөлімдері студенттеріне арналған алғашқы оқу құралы болмақшы, сонымен бірге оқу құралын малдəрігерлік тəжірбиедегі мамандарда пайдалануына болады. Оқу құралы жалпы жəне арнайы бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлімінде рентген физикасы, рентген техникасы мен рентген сəулесінің көмегімен жүргізілетін тəсілдерді пайдаланып, жануарларды зерттеу жолдары жазылған. Арнайы бөлімінде рентген сəулесінің көмегімен əртүрлі жүйелер мен мүшелердің ауруларын, оның ішінде сүйек пен буын, көкірек пен құрсақ қуысындағы ағзалар мен ас қорыту жүйелерінің ауруларын анықтаудың əдіс-тəсілдері баяндалған.