Ауылшаруашылық техникалар сенімділігі: оқулық. - Алматы : Альманах, 2016. - 290 бет.

Оқулықтың қалған тарауларында автомобильдер, тракторлар,ауылшаруашылық мəшинелер жөндеу теориялық негіздері, мəшинелерескіру жəне тозу процесстері мен заңдылықтары, бөлшектердің тозғанбеттерін өсіру мен жаңарту озық тəсілдері берілген. Мəшинелер жөндеу өндірістік жəне технологиялық процестері, басқа оқулықтарда берілмеген ауылшаруашылық мəшинелері мен агрегаттардың кеңістік геометриясын бақылау мен жаңартуы жəне тозған бөлшектерді жаңарту жаңа тəсілдері қарастырылған. Нарықтық экономика жағдайындағы мəшинелер жөндеу өндірісін ұйымдастыру мен басқару, күту-жөндеу базасын есептеу жəне жөндеу сапасын басқару негіздері берілген. Аталған оқулық инженерлі-техникалық мамандығын игеріп жатқан жоғарғы оқу орындары мен колледжтердің студенттеріне жəне мəшинелерді пайдалану, күту-жөндеу жəне жасаумен шұғылданатын мамандарға арналған.