Каташева, А. Ч.

Жануарлар биотехнологиясының қазіргі әдістері зертханалық сабаққа арналған оқу әдістемелік нұсқауы / А. Ч. Каташева, А. Д. Ускеева, Л. Үгіт. - Алматы : Альманах, 2016. - 35 бет.


Жануарлар биотехнологиясының заманауи əдістері» пəнінің мақсаты –студенттерде жануарлардың гендік жəне жасұшалы инженериясының мүмкіншіліктері туралы, биотехнологияда жануарлардың клеткаларын қолдану жолдары жəне əдістері туралы білімді дамыту. Осы курстың тапсырмасы –болашақ мамандарға жануарлар биотехнологиясы саласында сапалы жəне терең білім беру. Əдістемелік нұсқау биотехнология мамандығына арналып жазылған.