Оқушының қысқаша анықтамалығы 5-11 сыныптар / ред. П. И. Алтынов ; ред., ред. П. А. Андреев. - 2-ші бас. - Алматы : Алматыкітап, 2011. - 656 бет.

Анықтамада жалпы бiлiм беретiн мектептердегi қазақ тiлi, орыс тiлi, өдебиет, шет тiлi, Қазақстан тарихы, дүние жүзi тарихы, математика, информатика, география, биология, физика, химия пөндернiң мектептiк бағдарламаларының ғылыми негiзi басшылыққа алына отырып, сол пөндердiң қысқартылған мазмұны берiлген. Кiтаптың орыс тiлiндегi түп нұсқасы қазақ тiлiне аударылып, бiрқатар қажеттi өзгерiстер жасалған. Орыс тiлi бөлiмiне -қазақ мектебiндегi орыс тiлi, орыс мектебiндегi қазақ тiлi, әдебиет бөлiмiне -қазақ өдебиетi, тарих бөлiмiне - дүние жүзi тарихы, Қазақстан тарихы, география бөлiмiне - “Қазақстанның физикалық географиясы” мен “Қазақстанның өлеуметтiк-экономикалық географиялары” енгiзiлген.

Мектеп оқушылары кез келген уақытта iздеген ғылыми деректерiн таба алады. Жеке пөндердiң ғылыми негiзi болып табылатын ұғымдар, олардың анықтамалары мен түсiнiкгерi, сондай-ақ мектеп бағдарламасындағы жеке мөселелер, тақырыптар “Анықтама” шеңберiңде қарастырылады.